Podepsané zápisy, zprávy představenstva a kontrolní komise jsou k nahlédnutí u představenstva družstva
Hlasování "per rollam" vyhlášené 8.06.2021 - lhůta pro vyjádření 24.06.2021
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek
ve formátu PDF
Výsledek hlasování
Výsledek hlasování
ve formátu PDF
Hlasování "per rollam" vyhlášené 29.01.2021 - lhůta pro vyjádření 14.02.2021
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek
ve formátu PDF
Výsledek hlasování
Výsledek hlasování
ve formátu PDF
Hlasování "per rollam" vyhlášené 1.12.2020 - lhůta pro vyjádření 20.12.2020
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek
ve formátu PDF
Výsledek hlasování
Výsledek hlasování
ve formátu PDF
Členská schůze 25. října 2018
Pozvánka na Členskou schůzi
Pozvánka na Členskou schůzi
ve formátu PDF
Zápis z členské schůze
Zápis z členské schůze
ve formátu PDF
Členská schůze 30. listopadu 2017
Pozvánka na Členskou schůzi
Pozvánka na Členskou schůzi
ve formátu PDF
Zápis z členské schůze
Zápis z členské schůze
ve formátu PDF
Členská schůze 28. června 2016
Pozvánka na Členskou schůzi
Pozvánka na Členskou schůzi
ve formátu PDF
Zápis z členské schůze
Zápis z členské schůze
ve formátu PDF
Hlasování "per rollam" vyhlášené 1.7.2015 - lhůta pro vyjádření 20.7.2015
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek
ve formátu PDF
Výsledek hlasování
Výsledek hlasování
ve formátu PDF
Náhradní členská schůze 16. července 2015
Pozvánka na Členskou schůzi
Pozvánka na Členskou schůzi
ve formátu PDF
Zápis z členské schůze
Zápis z členské schůze
ve formátu PDF
Členská schůze 25. června 2015
Pozvánka na Členskou schůzi
Pozvánka na Členskou schůzi
ve formátu PDF
Zápis z členské schůze
Zápis z členské schůze
ve formátu PDF
Členská schůze 8. července 2014
Pozvánka na Členskou schůzi
Pozvánka na Členskou schůzi
ve formátu PDF
Zápis z členské schůze
Zápis z členské schůze
ve formátu PDF
Nové stanovy BD
K Bodu 2 schůze
Nové stanovy BD
ve formátu PDF
Smlouva Šperka
K Bodu 5 schůze
Smlouva Šperka
ve formátu PDF
Smlouva Vlach
K Bodu 5 schůze
Smlouva Vlach
ve formátu PDF
Smlouva Budinský
K Bodu 5 schůze
Smlouva Budinský
ve formátu PDF
Smlouva Konečný
K Bodu 5 schůze
Smlouva Konečný
ve formátu PDF
Smlouva Šilarová
K Bodu 5 schůze
Smlouva Šilarová
ve formátu PDF
Smlouva Volek
K Bodu 5 schůze
Smlouva Volek
ve formátu PDF
Členská schůze 25. června 2013
Pozvánka na Členskou schůzi
Pozvánka na Členskou schůzi
ve formátu PDF
Zápis z členské schůze
Zápis z členské schůze
ve formátu PDF
Náhradní členská schůze 4. prosince 2012
Pozvánka na Členskou schůzi
Pozvánka na Členskou schůzi
ve formátu PDF
Zápis z členské schůze
Zápis z členské schůze
ve formátu PDF
Členská schůze 15. listopadu 2012
Pozvánka na Členskou schůzi
Pozvánka na Členskou schůzi
ve formátu PDF
Zápis z členské schůze
Zápis z členské schůze
ve formátu PDF
Členská schůze 12. dubna 2012
Pozvánka na Členskou schůzi
Pozvánka na Členskou schůzi
ve formátu PDF
Zápis z členské schůze
Zápis z členské schůze
ve formátu PDF
Členská schůze 9. června 2011
Pozvánka na Členskou schůzi
Pozvánka na Členskou schůzi
ve formátu PDF
Zápis z členské schůze
Zápis z členské schůze
ve formátu PDF
Rozsah oprav domu
K Bodu 4 schůze
Rozsah oprav domu
ve formátu PDF
Prezentace možností opravy
K Bodu 4 schůze
Prezentace + příklady
ve formátu Powerpoint
Prezentace možností opravy
K Bodu 4 schůze
Prezentace + příklady
ve formátu PDF
Členská schůze 23. listopadu 2010
Pozvánka na Členskou schůzi
Pozvánka na Členskou schůzi
ve formátu PDF
Zápis z členské schůze
Zápis z členské schůze
ve formátu PDF
Členská schůze 10. července 2010
Pozvánka na Členskou schůzi
Pozvánka na Členskou schůzi
ve formátu PDF
Zápis z členské schůze
Zápis z členské schůze
ve formátu PDF
Členská schůze 16. června 2010
Pozvánka na Členskou schůzi
Pozvánka na Členskou schůzi
ve formátu PDF
Zápis z členské schůze
Zápis z členské schůze
ve formátu PDF
Členská schůze 8. října 2009
Pozvánka na Členskou schůzi
Pozvánka na Členskou schůzi
ve formátu PDF
Zápis z členské schůze
Zápis z členské schůze
ve formátu PDF
Členská schůze 25. června 2008
Pozvánka na Členskou schůzi
Pozvánka na Členskou schůzi
ve formátu PDF
Zápis z členské schůze
Zápis z členské schůze
ve formátu PDF
Členská schůze 21. června 2007
Pozvánka na Členskou schůzi
Pozvánka na Členskou schůzi
ve formátu PDF
Zápis z členské schůze
Zápis z členské schůze
ve formátu PDF
Členská schůze 14. června 2006
Pozvánka na Členskou schůzi
Pozvánka na Členskou schůzi
ve formátu PDF
Návrh změn Stanov družstva
Návrh změn Stanov družstva
ve formátu PDF
Zápis z členské schůze
Zápis z členské schůze
ve formátu PDF
Členská schůze 22. června 2005
Zápis z členské schůze
Zápis z členské schůze
ve formátu PDF
Členská schůze 16. června 2004
Pozvánka na Členskou schůzi
Pozvánka na Členskou schůzi
ve formátu PDF